بتمن: شوالیه تاریکی (بازی ویدئویی): تفاوت میان نسخه‌ها