کاکایی‌اقیانوسی قطبی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (AKhaleghizadeh صفحهٔ قاپوی قطب شمال را به کاکایی‌اقیانوسی قطبی منتقل کرد: اولویت نام رایج‌تر)
 
[[رده:پرندگان قطب شمال]]
[[رده:پرندگان کامرون]]
[[رده:قاپوهاکاکایی‌اقیانوسی]]
[[رده:آرایه (زیست‌شناسی) نام‌گذاری‌شده توسط کارل لینه]]
[[رده:گونه‌های بین‌المللی]]