الگو:سرشناسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
| astro
| astronomical object
| اجرام آسمانی
| فضا = [[وپ:سرشناسی (اجرام آسمانی)|رهنمود سرشناسی اجرام آسمانی در]]
| notability (people)
| سرشناسی (امامزاده‌ها)
| امامزاده
| امامزاده‌ها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (امامزاده‌ها)|رهنمود سرشناسی برای امامزاده‌ها در]]
| notability (events)
| event
| سرشناسی (رویدادها)
| رویداد
| رویدادها = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (رویدادها)|رهنمود سرشناسی برای رویدادها در]]
| notability (films)
| movie
| place
| جغرافیا
| مکان = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی (جغرافیا)|رهنمود سرشناسی مکان‌های جغرافیایی در]]
| #پیش‌فرض = [[ویکی‌پدیا:سرشناسی|رهنمود عمومی سرشناسی]]
}} ویکی‌پدیا''' را برآورده نسازد.}}