احمد نخشبی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات: جراحی پلاستیک
(تعیین منبع و برداشتن برچسب)
جز (ربات: جراحی پلاستیک)
گرایش امیر نصر به اسماعیله واکنش غلامان ترک متعصب -که گارد نگهبانان امیر را در بر می‌‌گرفتند-و روحانیان سنی را برانگیخت تا به اندیشهء براندازی وی بیافتند.گرچه توطئهء براندازی آشکار و رهبر ترکان دسیسه پرداز سرش را بر باد داد،ولی امیر نصر به ناچار کناره گیری کرد و فرزندش نوح را به جای خویش بر تخت نشاند.نوح نخشبی را به مناظره با فقیهان اسلامی گمارد که در این مناظره نخشبی شکست خورد.سرانجام او را گرفتند و در میدان شهر [[بخارا]] به دار آویختند.یارانش تن بیجان او را از دار ربودند .از این پس سرکوبی ایشان در سنجش با گذشته بیش گرفت،پیروان این گروه همه جا زیر شکنجه و آزار و مرگ گذارده شدند و این آغاز پنهانی شدن روند پویه‌های اسماعیلیه بود.
 
== منبع ==
* ''مرتضی راوندی؛تاریخ اجتماعی ایران،پوشینهٔ دوم''
۱۷۶٬۴۸۳

ویرایش