کاربر:ایمان ایرانی/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
'''علی میهن دوست ''' از اعضای اولیه و بخشی از حلقهٔ تشکیل دهندهٔ گروهی بود که بعدها به سازمان مجاهدین خلق ایران مشهور شد. او همچنین در تدوین ایدئولوژی سازمان مجاهدین نقش بسزایی برعهده داشت.
'''اندیشه‌های دنگ شیائوپنگ'''