کاربر:ایمان ایرانی/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
'''علی میهن دوست ''' (١٣۵١-١٣٢۴) از اعضای اولیه و بخشی از حلقهٔ تشکیل دهندهٔ گروهی بود که بعدها به سازمان مجاهدین خلق ایران مشهور شد. او همچنین در تدوین ایدئولوژی سازمان مجاهدین نقش بسزایی برعهده داشت.
 
== زندگی‌نامه ==
علی میهن دوست در سال ١٣٢۴ خورشیدی در شهر قزوین زاده شد. خانوادهٔ او مذهبی و فعال در امور دینی و ضد بهاییت بودند. علی نیز از همان دوران عضو انجمن ضد بهاییت (انجمن حجتیه) شد و در این راستا فعالیت می‌کرد. با قبولی در کنکور در رشتهٔ فنی مهندسی وارد دانشگاه تهران شد. در دوران تحصیل کتاب‌های علمی و دینی فراوانی را مطالعه می‌کرد که بخش اعظم آن آثار مهندس بازرگان بود. او در سال ١٣۴۴ با دعوت ناصر صادق وارد حلقهٔ مطالعاتی و بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق شد و پس از آن در گروه موسوم به ایدئولوژی سازمان فعالیت کرد. در سال ١٣۴٩ وارد کادر مرکزی سازمان مجاهدین شد و زمانی نیز مسئول سازمان در شهرهای اصفهان و شیراز بود.