سامانه رودخانه‌ای دجله و فرات: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات: افزودن رده‌های همسنگ
جز (ربات: افزودن رده‌های همسنگ)
[[رده:محیط زیست عراق]]
[[رده:هلال حاصل‌خیز]]
[[رده:حوضه‌های آبریز آسیا]]
[[رده:بوم‌‌ناحیه‌های عراق]]
[[رده:بوم‌ناحیه‌های ترکیه]]
[[رده:بوم‌ناحیه‌های آب شیرین]]
[[رده:جغرافیای کویت]]