تفاوت میان نسخه‌های «اصل نسبیت»

 
== تاریخچه ==
اصل نسبیت پیش از [[اینشتین]] به شکل محدودتری بیان شده بود. [[گالیله]] اولین بار اشاره کرد که هیچ راهی وجود ندارد که مشخص کنیم که آیا جسمی به طور یکنواخت حرکت می‌کند یا ساکن است. در [[مکانیک نیوتنی]] هم که در آن [[شتاب]] به جای [[سرعت]] نقش بسیار مهمی دارد، این اصل به شکل بسیار دقیقی دربارهٔ قوانین مکانیک بیان شده بود. اما [[اینشتین]] اصل نسبیت را به [[برهمکنش|برهمکنشهای]] الکترومغناطیسی و، با قبول فرض‌هایی، به همهٔ قوانین فیزیک تعمیم داد. این اصل برای اینشتین به صورت ابزار مهمی برای کشف شکل صحیح [[قانون|قوانین]] [[فیزیک]] درآمد.کیرم توی کونت .
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر ناشناس