لاباشی-ماردوک: تفاوت میان نسخه‌ها

بازنگاری جدول اطلاعات
جز (ربات: افزودن رده‌های همسنگ)
(بازنگاری جدول اطلاعات)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
{{جعبه اطلاعات حاکمپادشاهی
| نامname = لاباشی-ماردوک
| تصویرtitle =
| کاخimage =
| زیرنویس تصویر =
| دورانcaption = ۵۵۶ پیش از= میلاد
| succession = [[فهرست شاهان بابل|شاه بابل]]
| تاجگذاری =
| تفویضreign = ۵۵۶ پ. م
| تعمید predecessor = [[نریگلیسار]]
| successor = [[نبونعید]]
| نام کامل = لاباشی-ماردوک
| نامbirth_date دیگر =
| زادروزbirth_place =
| زادگاهdeath_date = ۵۵۶ پ. م
| death_place = [[بابل (دولت‌شهر)|بابل]]
| تاریخ درگذشت =
| محلspouse درگذشت =
| آرامگاهissue =
| پیشdynasty از = [[نبونعید]] =
| پسfather از = [[نریگلیسار]]
| مادرmother = دختر [[نبوکدنصر دوم]]
| شهبانو =
| دینreligion = [[دین میانرودان باستان]]
| همسر =
| کاخ =
| دودمان =
| آواز سلطنتی =
| شعار سلطنتی =
| پدر = [[نریگلیسار]]
| مادر = دختر [[نبوکدنصر دوم]]
| فرزندان = ندارد
| دین = [[دین میانرودان باستان]]
| امضاء =
}}
'''لاباشی ماردوک''' (Labashi-Marduk) پسر و جانشین [[نریگلیسار]]، شاه بابل بود. مادر او یکی از دختران [[نبوکدنصر دوم]] بود و در حالی به سلطنت رسید که هنوز بچه بود. بعد از نه ماه، او در توطئه‌ای به رهبری [[نبونعید]] و پسرش [[بلشاصر]] به قتل رسید.<ref>Albertz, R. ; Israel in exile: The history and literature of the sixth century BC; Society of Biblical Literature, Atlanta 2003, p.63 {{ISBN|1-58983-055-5}}.</ref>