جامعه‌شناس: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
یک کلمه بود
(ب)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (یک کلمه بود)
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
'''جامعه‌شناس''' کسی است که در [[دانش]] [[جامعه‌شناسی]] تخصص دارد و عهده‌دارِ درک و تفسیرِ یک، دو، یا چند شاخه از این دانش است؛ کسی که انسان ها و مردم و کنش های انسانی را در سطح بالایی درک کند.جامعه شناس فردی است که با به کار گیری روش های کمی و کیفی ، علاوه بر درک یک یا چند شاخه از دانش جامعه‌شناسی به بررسی مسائل ، انحرافات و ساختار اجتماعی بپردازد.یک جامعه شناس فردی پژوهشگر است. یعنی قدرت نقد وتحلیل کنش های اجتماعی را دارا باشد.است
 
 
۲۲

ویرایش