بنیاد سینمایی فارابی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
== مدیران عامل بنیاد سینمایی فارابی ==
* [[علیرضاسيد تابشمهدي جوادي (مدیرعامل بنیاد فارابی)|علیرضاسيد مهدي تابشجوادي]] (۱۳۹۳١٤٠٠-اکنونتاكنون)
* [[علیرضا تابش (مدیرعامل بنیاد فارابی)|علیرضا تابش]] (۱۳۹۳-١٤٠٠)
* [[محمدرضا جعفری جلوه]] (۱۳۹۲–۱۳۹۳)
* [[سیداحمد میرعلایی]] (۱۳۸۸–۱۳۹۲)
۹

ویرایش