تفاوت میان نسخه‌های «مردم‌شناسی»

جز (ربات: تصحیح املایی)
=== مردم‌شناسی فرهنگی ===
{{اصلی|مردم‌شناسی فرهنگی}}
کار مردم‌شناسی فرهنگی عمدتاً بررسی ظهور، تحول و تأثیر [[فرهنگ]] در زندگی آدمی‌است. مردم‌شناسی فرهنگی که گاهی مردم‌شناسی اجتماعی نیز خوانده شده در پی آن است تا تنوعات وسیع آداب و رسوم و صور گوناگون حیات اجتماعی را مخصوصاً در بین مردمی‌کهمردمی‌ که دارای [[تکنولوژی]] ابتدایی هستند، با روشی علمی به تحلیل کشد. همچنین، مطالعه عمیق مقولات اجتماعی چون تکنولوژی یا فرهنگ مادی و پویش اقتصادی، مؤسسات اجتماعی، زندگی زناشویی، [[نهاد]] دین، [[دولت]]، [[هنر]]، [[جادو]]، توانایی‌ها، تنوع رفتار و شکل پذیری طبع انسانی را بر عهده می‌گیرد و در مطالعات خود از داده‌ها و اطلاعات مردم نگاری کمک می‌گیرد. [[مردم نگاری]] تنها جنبه توصیفی دارد و مجموعه‌ای از داده‌ها و اطلاعات را بدون تحلیل و به صورت عکسبرداری وقایع و پدیده‌ها فراهم می‌کند که مورد استفاده مردم‌شناسی قرار می‌گیرد. مردم‌شناسی فرهنگی با [[زبان‌شناسی]] علمی نیز سروکار دارد و از نتیجه تحقیقات آن برخوردار می‌شود. بدین ترتیب حوزه بررسی این شاخه از مردم‌شناسی، شامل همه دستاوردهای بشری یا نظام فرهنگ انسانی است.<ref>گاربارینو 8</ref>
 
== نظریه‌ها و مکاتب ==