مدرک افتخاری: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
'''مدرک افتخاری''' [[مدرک دانشگاهی|مدرکی دانشگاهی]] است که یک [[دانشگاه]] یا مؤسسهٔ آموزشی و پژوهشی بدون طی روندهای معمولِ اخذ مدرک، به فرد اعطا می‌کند.
 
این مدرک اغلب برای ارج نهادن به مشارکت بازدیدکنندگان برجسته در یک زمینه خاص یا به طور کلی به جامعه اعطا می شود و فاقد هرگونه ارزش علمی و پژوهشی است. <ref name="Brandeis University">{{cite web|url=http://www.brandeis.edu/trustees/hdr/|title=Honorary Degrees: A Short History|publisher=Brandeis University}}</ref> <ref>{{cite journal |title=Doctorates a dime a dozen?|url=http://archives.dailynews.lk/2008/11/11/fea07.asp|journal=Archives.dailynews.lk|date = 11 November 2008}}</ref> <ref>{{cite journal|title=The Honorary Degree|url=http://honorarydegrees.wvu.edu/history|journal=Honorarydegrees.wvu.edu|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20150330034606/http://honorarydegrees.wvu.edu/history|archive-date=30 March 2015|df=dmy-all}}</ref> <ref name="Brandeis University">{{cite web|url=http://www.brandeis.edu/trustees/hdr/|title=Honorary Degrees: A Short History|publisher=Brandeis University}}</ref> <ref>{{cite web|url=http://commencement.msu.edu/general-information/honorary-degrees|title=Honorary Degrees|access-date=10 February 2013|archive-date=16 September 2009|archive-url=https://web.archive.org/web/20090916052833/http://commencement.msu.edu/general-information/honorary-degrees|url-status=dead}}</ref> گاهی توصیه می شود که چنین مدارکی در رزومه (CV) فرد به عنوان جایزه درج شود و نه در بخش آموزش. <ref>{{cite web|url=http://commencement.msu.edu/general-information/honorary-degrees|title=Honorary Degrees|access-date=10 February 2013|archive-date=16 September 2009|archive-url=https://web.archive.org/web/20090916052833/http://commencement.msu.edu/general-information/honorary-degrees|url-status=dead}}</ref> <ref>{{cite journal |title=Doctorates of the University|url=http://universidadazteca.net/grados_propios/doctor_universitario|website=universidadazteca.net}}</ref>
 
== منابع ==