کیهان‌شناسی نورس: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات: افزودن رده‌های همسنگ)
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
* [[میدگارد]]، به (معنی) سرزمین میانه، سرزمین و اقامت‌گاه انسان‌ها
* [[یوتون‌هایم]]، زیستگاه [[یوتون|یوتون‌ها]] یا غول‌های یخی، دشمنان آسیرها
* [[سوارتالف‌هایم]]، جایگاه زندگی [[دورفالف (اساطیر)|دووارف‌هاهای تاریکی]] که برخی مواقع به آن‌ها اِلف‌های تاریکی نیز می‌گویند
* [[نیداولیر]]، سرزمین [[دورف (اساطیر)|دورف‌ها]] که در برخی منابع با [[سوارتالف‌هایم]] یکی دانسته شده و در بعضی از آنها دورف ها و الف های تاریک را از یک نوع و در بعضی دیگر آنها را به دلیل شباهت غیر قابل تمایز دانسته اند اما در حقیقت دورف ها متعلق به جهان شناسی آلمان ها و الف های تاریک به جهان شناسی نورس که مشابه هم اند اما به دلیل از بین رفتن منابع آن به دست مسیحیان دارای ابهاماتی هستند
* [[موسپل‌هایم]]، جهان آتش، سرزمین موسپل آتشین شمشیر که [[سورت (اساطیر)|سورت]] فرمانروای آن بود
* [[نیفل‌هایم]]، یکی از جهان‌های زیرین، جهان برف و یخ و تاریکی