تفاوت میان نسخه‌های «ابوالفتح اصفهانی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
'''ابوالفتح محمود بن محمد بن قاسم اصفهانی''' ریاضی‌دان ایرانی است که در قرن چهارم هجری می‌زیست.احتمالاً در حدود 982۹۸۲ ميلاديمیلادی برآمد. او علاوه بر تبحر در [[ریاضی]] مترجم مشهوری نیز بود. وی کتاب [[المخروطات]] [[آپولینیوس]] را که پیش از او به عربی ترجمه شده بود تکمیل کرد.
 
== منبع ==
''صفا،ذبیح‌الله،تاریخ ادبیات ایران(جلد یکم)،انتشارات فردوس،چاپ هفدهم''
 
'' جورج سارتون'' ، 'مقدمه بر تاريختاریخ علم ، ترجمه غلامحسينغلامحسین صدريصدری افشار ، شركتشرکت انتشارات علميعلمی و فرهنگيفرهنگی''
 
{{افراد-خرد}}