تفاوت میان نسخه‌های «ابن اعلم»

۱۱ بایت حذف‌شده ،  ۱۰ سال پیش
جز
بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای جدید با 'ابوالقاسم علي بن حسين علوي شريف حسيني در دربار عضدالدوله‌ٴ ديلمي برآمد؛ در 985 ميل...' ایجاد کرد)
 
جز
ابوالقاسم عليعلی بن حسينحسین علويعلوی شريفشریف حسينيحسینی در دربار عضدالدوله‌ٴ ديلميدیلمی برآمد؛برآمد. در 985۹۸۵ ميلاديمیلادی در بغداد درگذشت‌درگذشت. منجم مسلمان‌مسلمان. صحت رصدهايشرصدهایش مورد تحسينتحسین قرار گرفته بود؛بود. زيجي‌زیجی تأليفتألیف كردکرد كهکه دست كمکم تا دو قرن علاقه‌مندان بسياربسیار داشت‌داشت.
 
== منبع ==
'' جورج سارتون ، 'مقدمه بر تاريختاریخ علم ، ترجمه غلامحسينغلامحسین صدريصدری افشار ، شركتشرکت انتشارات علميعلمی و فرهنگيفرهنگی''