تفاوت میان نسخه‌های «خزه»

۵۹ بایت حذف‌شده ،  ۱۱ سال پیش
جز
وگ
جز (وگ)
این گیاهان بر روی زمین میخزند به همین دلیل به آنها خزه گیان میگویند.این گیاهان آوند ندارندوریشه ساقه وبرگ واقعی ندارند.به دلیلنداشتن آوندانتقال مواداز طریق پدیده ی انتشار (سلول به سلول)صورت میگیرد.به دلیل همین دلیل اندازه ی آنها اغلب از چند میلیمتر تا چند سانتیمتر تغییر میکند.به جایه ریشه کرک هایی دارند که شبیه تارهای کشنده ی ریشه هایه معمولی است وبه آن ها ریزوئیدمیگویند برروی محور ساقه مانندخزه ها ضمائمی برگ ماننددیده میشود که شباهت ساختمانی با برگ و ساقه ی گیاهان دیگر ندارد.
خزه ها زیستگاه های متفاوتی دارند در نقاط جنگلی و نواحی نسبتا مرطوب روی شاخه ها وتنه ی درختان زنده وروی درختان افتاده همچنین در مرداب ها و گاهی در روی خاک های نسبتاخشک زندگی کنند خزه ها در مواقومند به طوری که دماهای خیلی متفاوت و تغییرات رطوبت را به خوبی تحمل میکنند.خزه ها گل و دانه ندارند و علاوه بر تولید هاگ میتوانند به روش جنسی و یا قطعه قطعه شدن نیز تولیدمثل کنند .هاگ های خزه ها در هاگدان هایی کپسول مانند قرار دارند که راس گیاه میباشند
 
نوشته شده توسط :امیرحسین رشیدی
۲٬۸۸۴

ویرایش