علی بیگدلی: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۲ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ سال پیش
 
== تالیفات ==
* [[تاريخ اروپا در قرون جديد،انتشاراتجديد]]،انتشارات دانشگاه پيام نور
* [[تاريخ اروپا در قرون وسطي،انتشاراتوسطي]]،انتشارات دانشگاه پيام نور
* [[تاريخ انديشه سياسي در غرب]] (دو جلد)،
* [[تاريخ سياسي- اقتصادي عراق]]
* [[تاريخ فرهنگ و تمدن اروپا در دوران جديد]]
* [[تاريخ يونان و روم،انتشاراتروم]]،انتشارات دانشگاه پيام نور
* [[ترورهاي سياسي در تاريخ معاصر ايران]] (دو جلد)،
* [[كرونولوژي مسيحيت و قرون وسطي]]
 
== ترجمه‌ها ==