علی بیگدلی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۱۸ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ سال پیش
== تالیفات ==
* [[تاريخ اروپا در قرون جديد]]،انتشارات دانشگاه پيام نور
* [[تاريخ اروپا در قرون وسطي]]،انتشارات دانشگاه پيام نور
* [[تاريخ انديشه سياسي در غرب]] (دو جلد)،
* [[تاريخ سياسي- اقتصادي عراق]]
* [[تاريخ فرهنگ و تمدن اروپا در دوران جديد]]
* ۱۳۸۲ - سیاست خارجی [[رضا شاه]]،درسها و عبرتها،نشر الف
* ۱۳۸۷ - [[تاريخ يونان و روم]]،انتشارات دانشگاه پيام نور
* [[ترورهاي سياسي در تاريخ معاصر ايران]] (دو جلد)،
* [[كرونولوژي مسيحيت و قرون وسطي]]
* ۱۳۸۹ - [[تاريخ اروپا در قرون وسطي]]،انتشارات دانشگاه پيام نور
 
== ترجمه‌ها ==