سهراب یکم: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
 
{{تبار| | | | | | | |!| | | | | | | | |}}
{{تبار| | | | | |,|-|^|-|.| | | | |}}
{{تبار| | | | | ROS | | KHU | | | | | |ROS=[[رستم فرخزاد]]|KHU='''[[فرخزاد هرمز''']] }}
{{تبار| | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | |}}
{{تبار| |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| |}}