تفاوت میان نسخه‌های «مهرگان»

۶ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ سال پیش
 

روز مهر و ماه مهر و جشـن فرخ مهرگان
 

مهر بیفزای نگار ماه چهر مهربان
 

مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر
 

مهربانی کن به روز مهـر و جشن مهـــرگان
 

جـام را چون لاله گـردان از نبید باده رنگ
 

ونـدر آن منگر که لاله نیست اندر بوستان
 


برگزاری مهرگان همانند نوروز از شایسته‌ها و بایسته‌ها به شمار می‌آمده‌است. برای اینکه نمادی از ارزش گـزاری به این روز را از دید دانشمندان دوران اسلام پذیرانندگی ایرانیان برایتان نمونه آوریم. نگاهی می‌اندازیم به کوتاه نوشته‌هایی همانند شهـروزی که در بارهٔ بیرونی آورده و یا مری بویس و ...دیگران که برای نشان دادن ارزش مهرگان در میان مردمان نوشته‌اند:
 

«دست و چشم و فکر او هیچگاه از عمل باز نماند، مگـر به روز نوروز و مهرگان و یا برای تهیه احتیاجات معاش».
 
تا واجب است گردش نوروز و مهرگان
 
== جای پای مهرگان در میان مردمان کشورهای دیگر ==