سازمان قضایی نیروهای مسلح: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
| اندازه تصویر۲ =
| زیرنویس۲ =
| بنیان‌گذاری = ۱۳۶۵<ref>{{یادکرد وب |عنوان=تاريخچهتاریخچه محاكممحاکم نظامی بعد از پيروزیپیروزی انقلاب اسلامی |نشانی=https://imj.eadl.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1اخبار/articleType/ArticleView/articleId/1663/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%DA%86%D9%87تاريخچه-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85محاكم-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8Cنظامی-%D8%A8%D8%B9%D8%AFبعد-%D8%A7%D8%B2از-%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8Cپيروزی-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8انقلاب-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8Cاسلامی |وبگاه=پورتال سازمان قضایی نیروهای مسلح |بازبینی=2022-04-12 |کد زبان=fa}}</ref>
| انحلال =
| حوزه قضایی =
| زیرنویس بخش =
}}
'''سازمان قضایی نیروهای مسلح''' بخشی از [[قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|قوه قضائیه]] در ایران و تنها مرجع قضایی اختصاصی پیش‌بینی شده در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] می‌باشد که از دادسراها و دادگاه‌های نظامی تشکیل شده‌‌استشده‌است.
 
== جایگاه قانونی ==
سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال حاضر در تمامی مراکز استان‌های ایران دارای دادسرا و دادگاه نظامی است که مسئولیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در حوزه قضایی آن استان را برعهده دارند.
 
== سربازان فراری<ref>{{یادکرد وب |عنوان=خبر خوش برای سرباز فراری‌ها |نشانی=https://www.eghtesadonline.com/بخش-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8Cعمومی-30/281000-%D8%AE%D8%A8%D8%B1خبر-%D8%AE%D9%88%D8%B4خوش-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8Cبرای-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2سرباز-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8Cفراری-%D9%87%D8%A7ها |ناشر=[[اقتصاد آنلاین]] |تاریخ=۴ تیر ۱۳۹۷ |بازبینی=2022-03-17 |کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد وب |عنوان=خبر خوش برای سرباز فراری‌ها |نشانی=https://www.mizan.news/fa/news/573989 |ناشر=[[خبرگزاری میزان]] |تاریخ=۱۳ آذر ۱۳۹۸ |بازبینی=2022-03-17 |کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد وب |عنوان=صفرتا صد بازگشت به سربازی «مشمولان غایب» / از خرید خدمت هم خبری نیست! |نشانی=https://www.farsnews.ir/news/14000310000899/%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%AA%D8%A7صفرتا-%D8%B5%D8%AFصد-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AAبازگشت-%D8%A8%D9%87به-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8Cسربازی-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86مشمولان-%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8غایب-%D8%A7%D8%B2از-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AFخرید-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AAخدمت-%D9%87%D9%85هم-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8Cخبری-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AAنیست |ناشر=[[خبرگزاری فارس]] |تاریخ=۱۱ خرداد ۱۴۰۰ |کد زبان=fa}}</ref> ==
=== مراحل دستگیری سرباز فراری‌ها ===
بعد از اعلام سازمان نظام وظیفه عمومی به کلانتری:
# کلانتریِ محل سکونت این سربازان برای اجرای مراحل اقدام می‌کنند.<ref>{{یادکرد وب |عنوان=کلانتری‌ها سربازان غایب و فراری را بازداشت می‌کنند |نشانی=https://www.khabaronline.ir/news/293879/کلانتری-ها-سربازان-غایب-و-فراری-را-بازداشت-می-کنند |ناشر=[[خبرآنلاین]] |تاریخ=۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹۱۳۹۲ |کد زبان=fa}}</ref>
# [[فرار (نظامی)|سربازان فراری]]، برگه اخطار را توسط مأمور کلانتری درب منزل خود دریافت می‌کنند.
# درصورتی که سرباز فراری بعد از دریافت برگه اخطار برای '''اعزام به خدمت سربازی''' به یگان خدمتی مراجعه نکرد، عملیات دستگیری انجام می‌شود.
 
=== سرباز فراری را که از رفتن به خدمت سربازی خودداری می‌کند، به کجا معرفی نماییم؟ ===
به کلانتری محل سکونت و یا دادسرای نظامی محل خدمت. همچنین این افراد را می‌توانید با ذکر مشخصات کامل و آدرس محل سکونت یا کار، از طریق منوی «پرسش از شما پاسخ از ما» در پورتال و یا با تلفن گویای ۸۲۹۰۰–۰۲۱ معرفی نمائید.<ref>{{یادکرد وب |عنوان=سرباز فراری را که از رفتن به خدمت سربازی خودداری می کند،می‌کند، به کجا معرفی نماییم؟ |نشانی=https://imj.eadl.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1اخبار/articleType/ArticleView/articleId/45566/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2سرباز-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8Cفراری-%D8%B1%D8%A7را-%DA%A9%D9%87که-%D8%A7%D8%B2از-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86رفتن-%D8%A8%D9%87به-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AAخدمت-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8Cسربازی-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8Cخودداری-%D9%85%DB%8Cمی-%DA%A9%D9%86%D8%AFکند-%D8%A8%D9%87به-%DA%A9%D8%AC%D8%A7کجا-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8Cمعرفی-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%85نماییم |وبگاه=پورتال سازمان قضایی نیروهای مسلح |بازبینی=2022-04-12 |کد زبان=fa}}</ref>
 
=== سرباز فراری هستم که می‌خواهم خودم را معرفی کنم، چه کاری می‌بایست انجام دهم؟ ===
بهتر است شما خود را به یگان خدمتی معرفی نمایید تا از این طریق پرونده شما به دادسرای نظامی ارجاع شود. اگر تمایل داشتید می‌توانید ابتدا خود را به دادسرای نظامی محل خدمت معرفی نمایید. در این مرجع برای شما پرونده ای تشکیل می‌شود و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری که معمولاً کفالت است شما را به یگان خدمتی جهت ادامه خدمت معرفی می‌نماید. لازم است هنگام مراجعت شما کسی را به عنوان کفیل همراه خود داشته باشید. کفیل می‌تواند یک کاسب با پروانه کسب و کارت شناسایی یا کارمند دولت با آخرین فیش حقوقی و کارت شناسایی باشد.<ref>{{یادکرد وب |عنوان=سرباز فراری هستم که می‌خواهم خودم را معرفی کنم، چه کاری می‌بایست انجام دهم؟ |نشانی=https://imj.eadl.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1اخبار/articleType/ArticleView/articleId/45563/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2سرباز-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8Cفراری-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85هستم-%DA%A9%D9%87که-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85میخواهم-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85خودم-%D8%B1%D8%A7را-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8Cمعرفی-%DA%A9%D9%86%D9%85کنم-%DA%86%D9%87چه-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8Cکاری-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AAمیبایست-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85انجام-%D8%AF%D9%87%D9%85دهم |وبگاه=پورتال سازمان قضایی نیروهای مسلح |بازبینی=2022-04-12 |کد زبان=fa}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
* {{یادکرد وب |عنوان=دربارهدربارهٔ سازمان |نشانی=https://imj.eadl.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8Cمعرفی/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87درباره-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86سازمان |وبگاه=پورتال سازمان قضایی نیروهای مسلح |بازبینی=2022-04-12 |کد زبان=fa}}
 
== پیوند به بیرون ==
* [https://imj.eadl.ir/ وبگاه رسمی]
* [https://web.archive.org/web/20130818013038/http://www.imj.ir/ بایگانی سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح]
* [https://imj.eadl.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1اخبار/articleType/ArticleView/articleId/1699/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3ادرس-%D9%88و-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86تلفن-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86سازمان-%D9%87%D8%A7%DB%8Cهای-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8Cقضایی-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1سراسر-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1کشور آدرس و تلفن سازمان‌های قضایی سراسر کشور]
* [https://imj.eadl.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1اخبار/articleType/ArticleView/articleId/1700/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3ادرس-%D9%88و-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86تلفن-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%8Aنواحي-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8Aدادسراي-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A1نظامي1 آدرس و تلفن نواحی دادسرای نظامی]
 
[[رده:بنیان‌گذاری‌های ۱۳۶۵ در ایران]]