آمرزش‌خوانی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
{{در دست ویرایش ۲|ماه=ژوئن|روز=۲۲|سال=۲۰۱۰|چند = 2}}{{Nobots}}
'''دعای آمُرزش''' {{انگلیسی|Requiem}} نام دعایی ویژه در کلیساهای [[کاتولیک رومی]] است که برای آمرزش‌خواهی مردگان سروده می‌شود.
|-valign="top" |
| '''Santo'''<br />(''Sanctus'' en la misa ordinaria)
|سانتو
| Sanctus, Sanctus, Sanctus, Domine Deus Sabaoth!;<br />pleni sunt coeli et terra gloria tua.<br />Hosanna in excelsis.<br />Benedictus qui venit in nomine Domini.<br />Hosanna in excelsis.
| ''Santo, Santo, Santo es el Señor; Dios de las fuerzas celestiales.<br />Llenos están el cielo y la tierra de vuestra gloria.<br />Hosanna en las alturas.<br />Bendito el que viene en nombre del Señor.<br />Hosanna en las alturas.''
|-valign="top" |
|آگنوس دئی
| '''Agnus Dei'''<br />(''agnus Dei'').<br />Es el agnus dei de la misa ordinaria cambiando ''miserere nobis'' por ''dona eis requiem'', y ''dona nobis pacem'' por ''dona eis requiem sempiternam''.
| Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem,<br />Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem,<br />Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam.
| ''Cordero de Dios, que quitáis el pecado del mundo, dadles el descanso.''<br />''Cordero de Dios, que quitáis el pecado del mundo, dadles el descanso.''<br />''Cordero de Dios, que quitáis el pecado del mundo, dadles el eterno descanso.''<br />
|-valign="top" |
| '''Comunión'''<br />(''Communio'')
|کومنیون
| Lux æterna luceat eis, Domine, cum sanctis tuis in æternum, quia pius es.<br />Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.<br />Cum sanctis tuis in æternum, quia pius es.
|''Que la luz eterna brille para ellos, Señor, en medio de vuestros Santos porque sois misericordioso.<br />Señor, dadles el reposo eterno y haz brillar la luz para ellos sin fin''.<br />''Entre vuestros santos para siempre, pues sois misericordioso.''
|}
 
۱۵۹٬۸۷۲

ویرایش