تفاوت میان نسخه‌های «زمان خورشیدی»

جز
جز
طول روز در زمان خورشیدی ظاهری ثابت نیست و در طول سال تغییر می‌کند و در کل ۱۶ [[دقیقه]] انحراف از میانگین در فصل‌های مختلف را ایجاد می‌کند. این انحراف به دو دلیل رخ می‌دهد:
 
۱-# از آنجا که مسیر گردش [[زمین]] بدور خورشید [[بیضی]] است نه [[دایره]]، در فصل‌های مختلف طول روز متفاوت است و هنگامی که زمین به خورشید نزدیکتر است ([[اوج و حضیض|حضیض]]) تندتر و زمانی که از آن دور است ([[اوج و حضیض|اوج]]) کندتر حرکت می‌کند.
 
۲-# بدلیل کج بودن محور زمین، می‌‌توان اینگونه فرض کرد که خورشید روی [[دایرةالبروج]] نسبت به [[استوا]] کج حرکت می‌کند. از این رو در هنگام [[اعتدال بهاری]] (نوروز) و [[اعتدال پائیزی]] (مهرگان)، خورشید بدلیل زاویه‌دار بودن با استوا، کندتر از سرعت میانگین حرکت می‌کند و در روز نخست زمستان و تابستان، خورشید موازی با استوا خواهد بود و سرعتش بیشتر از میانگین خواهد بود.
 
==زمان خورشیدی میانگین==