آمرزش‌خوانی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۶۰ بایت اضافه‌شده ،  ۱۲ سال پیش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
{| style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
|+ align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white" |<big>'''Partesمتن deدعای una Misa de Réquiemآمرزش'''</big>
|-
! width=150 px style="background:Lavender; color:Black"|بخش
|- valign="top" |
| '''Introito'''<br />(''introitus'')
|
|آرامشی ابدی بدیشان ازرانی دار، ایزدا
::آرامشی ابدی بدیشان ازرانی دار، ایزدا
و فروغ جاودان را بر آنان بتابان.
::و فروغ جاودان را بر آنان بتابان.
پروردگارا، سرودی در صهیون زیبندهٔ توست
::پروردگارا، سرودی در صهیون زیبندهٔ توست
و در اورشلیم نذری بهر تو به‌جا خواهد آمد
::و در اورشلیم نذری بهر تو به‌جا خواهد آمد
نیایشم را بشنو
::نیایشم را بشنو
هر آن‌چه گوشتین است به سوی تو خواهد آمد
::هر آن‌چه گوشتین است به سوی تو خواهد آمد
آرامشی ابدی بدیشان ازرانی دار
::آرامشی ابدی بدیشان ازرانی دار، ایزدا
و فروغ جاودان را بر آنان بتابان.
::و فروغ جاودان را بر آنان بتابان.
|{{چپ‌چین}}
::''Requiem æternam dona eis, Domine,
::''et lux perpetua luceat eis.
::''Te decet hymnus Deus, in Sion,
::''et tibi reddetur votum in Ierusalem.
::''Exaudi orationem meam;
::''ad te omnis caro veniet.
::''Requiem æternam dona eis, Domine,
::''et lux perpetua luceat eis.''
 
{{پایان چپ‌چین}}
| Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.<br />Te decet hymnus Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Ierusalem.<br />Exaudi orationem meam; ad te omnis caro veniet.<br />Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
{{پایان چپ‌چین}}
|-valign="top" |
 
| '''Kyrie eleison'''<br />(en la misa ordinaria ''Kyrie'')
|
|پروردگارا بیامرز؛
مسیحا::پروردگارا بیامرز؛
::مسیحا بیامرز؛
پروردگارا بیامرز
::پروردگارا بیامرز
| Kyrie eleison (Κύριε ἐλέησον).<br />Christe eleison (Χριστέ ἐλέησον).<br />Kyrie eleison (Κύριε ἐλέησον).
| {{چپ‌چین}}
::Kyrie eleison
::Christe eleison
::Kyrie eleison
{{پایان چپ‌چین}}
|-valign="top" |
| '''Gradual'''<br />(''graduale'')
و او از بدگویی‌ها هراسی نخواهد داشت
 
| {{چپ‌چین}}
| Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.<br />In memoria aeterna erit iustus: ab auditione mala non timebit.
::''Requiem æternam dona eis, Domine :
::''et lux perpetua luceat eis.
::''In memoria æterna erit iustus,
::''ab auditione mala non timebit.''
{{پایان چپ‌چین}}
 
|-valign="top" |
آنان سزاوار رستن از داوری کین‌ورزانه شوند
و از خجستگی فروغ همیشگی بهره‌مند شوند
| {{چپ‌چین}}
| Absolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum ab omni vínculo delictorum et gratia tua illis succurente mereantur evadere iudicium ultionis, et lucis æterne beatitudine perfrui.
::''Absolve, Domine,
::''animas omnium fidelium defunctorum
::''ab omni vinculo delictorum
::''et gratia tua illis succurente
::''mereantur evadere iudicium ultionis,
::''et lucis æternae beatitudine perfrui.''
{{پایان چپ‌چین}}
|-valign="top" |
| '''Secuencia'''<br />(''sequentia'')
همان‌گونه که داوود و سیبولا پیشگویی کردند
 
|{{چپ‌چین}}
|Dies iræ, dies illa
::''Dies iræ, dies illa''
Solvet sæclum in favilla,
::''Solvet sæclum in favilla,''
teste David cum Sibylla...
::''teste David cum Sibylla...''
 
{{پایان چپ‌چین}}
|-valign="top" |
| '''Ofertorio'''<br />(''offertorium'')
نوری که تو روزی نویدش را به ابراهیم و نوادگانش دادی
 
| {{چپ‌چین}}
| Domine, Iesu Christe, Rex gloriæ, libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu.<br />
::''Domine Iesu Christe, Rex gloriæ,
Libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum; sed signifer sanctus Michael repræsentet eas in lucem sanctam, quam olim Abrahæ promisisti et semini eius.<br />
::''libera animas omnium fidelium defunctorum
Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus; tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus.<br />
::''de pœnis inferni et de profundo lacu.
Fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.<br />
::''Libera eas de ore leonis,
Quam olim Abrahæ promisisti et semini eius.
::''ne absorbeat eas tartarus,
::''ne cadant in obscurum;
::''sed signifer sanctus Michæl
::''repræsentet eas in lucem sanctam,
::''quam olim Abrahæ promisisti et semini eius.''.
{{پایان چپ‌چین}}
|-valign="top" |
| '''Santo'''<br />(''Sanctus'' en la misa ordinaria)
و بر فراز همگان [[حسانا|حُسانا]] (بازخوانی)
 
| {{چپ‌چین}}
| Sanctus, Sanctus, Sanctus, Domine Deus Sabaoth!;<br />pleni sunt coeli et terra gloria tua.<br />Hosanna in excelsis.<br />Benedictus qui venit in nomine Domini.<br />Hosanna in excelsis.
::''Sanctus, Sanctus, Sanctus,
|-valign="top" |
::''Dominus Deus Sabaoth;
::''pleni sunt caeli et terra gloria tua.''
::''Hosanna in excelsis.''
 
::''Benedictus qui venit in nomine Domini.''
::''Hosanna in excelsis.'' (reprise)
{{پایان چپ‌چین}}
|-valign="top" |
|Agnus Dei
|ای [[بره خدا|برهٔ خدا]] که گناهان جهان را می‌زدایی، بدیشان آرامش بخش
ای [[بره خدا|برهٔ خدا]] که گناهان جهان را می‌زدایی، بدیشان آرامش بخش
ای [[بره خدا|برهٔ خدا]] که گناهان جهان را می‌زدایی، بدیشان آرامشی ابدی بخش
| {{چپ‌چین}}
| Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem,<br />Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem,<br />Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam.
::''Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem,''
::''Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem,''
::''Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam.''
{{پایان چپ‌چین}}
|-valign="top" |
| '''Comunión'''<br />(''Communio'')
چرا که تو بخشاینده‌ای
 
| {{چپ‌چین}}
| Lux æterna luceat eis, Domine, cum sanctis tuis in æternum, quia pius es.<br />Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.<br />Cum sanctis tuis in æternum, quia pius es.
::''Lux æterna luceat eis, Domine,
::''cum sanctis tuis in æternum,
::''quia pius es.
::''Requiem æternam dona eis, Domine;
::''et lux perpetua luceat eis ;
::''cum Sanctis tuis in æternum,
:: ''quia pius es.
{{پایان چپ‌چین}}.
|}
 
۱۵۹٬۹۳۰

ویرایش