تفاوت میان نسخه‌های «پیشگیری پزشکی»

بدون خلاصه ویرایش
=فیزیوتراپی : پیشگیری ،درمان و توانبخشی=
 
[[فیزیوتراپی]] تا سال 1945 میلادی به علت نبود [[فیزیوتراپیست]] و وجود فقط تکنسین [[فیزیوتراپی]] و فعالیت در بخشهای بازپروری و بازتوانی قسمتی از توانبخشی بوده است ولی بعد از سال 1945 میلادی و بوجود آمدن [[فیزیوتراپیست]] مدرن شامل درمان و توانبخشی شد و بعد از سال 2000 میلادی با عناوین دکترای حرفه ای [[فیزیوتراپی]] شامل پیشگیری ، درمان و توانبخشی شده است.
 
واقعیت این است [[فیزیوتراپی]] به خاطر دیگاه های جدید خود در حال ترک حیطه توانبخشی است.
کاربر ناشناس