تفاوت میان نسخه‌های «نشریات دانشجویی»

جز
{{همکاری هفته جاری}}
جز ({{همکاری هفته جاری}})
{{همکاری هفته جاری}}
کلیه نشریاتی که به صورت ادواری، گاهنامه یا تک شماره و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر، در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی توسط هر یک از [[دانشجو]]یان، تشکل‌ها و نهادهای [[دانشگاه]]ی، [[استاد]]ان و اعضای [[هیئت علمی]] یا گروهی از ایشان در [[دانشگاه]]ها منتشر و در محدوده [[دانشگاه]]ها توزیع می‌شوند، '''نشریه دانشگاهی''' محسوب می‌شود.
 
۲٬۸۸۴

ویرایش