تفاوت میان نسخه‌های «بدخیمی»

بدون خلاصه ویرایش
{{ویکی سازی}}
بدخیم (Malignant) صفتی است در اصطلاح [[پزشکی]]، که بدترشدن و سرعت زیاد پیش روندگی بیماری را وصف می‌کند.بیشتر از این عنوان برای توصیف سرطان‌های بدخیم استفاده می‌کنند.