تفاوت میان نسخه‌های «قیس بن مسعود»

جز
ربات: مرتب‌سازی منابع
جز (ربات: مرتب‌سازی منابع)
روز نبرد لشکر هانی به یکباره حمله کردند و آن پانصد مرد نیز از کمین در‌آمدند و آن لشکر عرب که همراه [[ایاس بن طائی]] سالار سپاه عجم بود، هزیمت شدند و ایاس تنها بماند. و ایرانیان چون هزیمت هم سپاهیان عرب را شنیدند و بدیدند، از تشنگی بطاقت بودند و دلشکسته، لشکر عرب آنها را اندر میان گرفته و شمشیر نهادند تا چندان کشته شدند که به هیچ حرب این مقدار کشته نشده بودند.<ref>بلعمی، جلد دوم. ص ۱۱۳۴</ref>
از عوامل شکست ایران در [[جنگ ذوقار]] غیر از اینکه، طبق تبانی قبلی، قیس بن مسعود، در هنگام نبرد سپاه خود را از میدان بیرون کشید و سپاه ایرانیان را، در میانۀ میدان، تنها گذاشت. عامل دیگر شکست، ذخیره نداشتن آب کافی بود. ایرانیان که احتمالاً پیروزی سریعی را برای خود پیش بینی کرده بودند، تنها برای دو روز آب به همراه داشتند و اعراب پیش برای دو هفته آب ذخیره کرده بودند، پس جنگ را به درازا کشانده، بسیاری از سپاهیان ایران، از گرما و تشنگی هلاک شدند.<ref>بلعمی، جلد دوم. ص ۱۱۱۵ تا ۱۱۲۵</ref>
<ref>بلعمی، جلد دوم. ص ۱۱۱۵ تا ۱۱۲۵</ref>
 
 
۱۶۴٬۵۲۷

ویرایش