مدیریت راهبردی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(خنثی‌سازی ویرایش 32615351 از 5.122.250.165 (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
 
اساس مبحث تصمیم گیری‌های چند معیاره، بر انتخاب و روش‌های انتخاب استوار است؛ و ابزارهای [[برنامه ریزی استراتژیک]] نهایتاً به جدول انتخاب راهبردها یا QSPM ختم می‌شود؛ و مدیری که به ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک دسترسی دارد می‌تواند براحتی از آنها در حل مسائل تصمیم گیری‌های چند معیاره کمک بگیرد.
یکی از ابزارهایی که می‌تواند در مباحث برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری‌های چند معیاره مورد استفاده قرار گیرد، ماتریس [[تصمیم گیری]] است. شاخص‌ها در این ماتریس در ستون‌ها و گزینه‌ها در سطرها قرار می‌گیرند.
البته این ماتریس، ابزاری پایه‌ای در تصمیم گیری‌های چند معیاره می‌باشد و در نهایت تصمیم گیری با روش‌های دیگری انجام می‌شود. برای حل مسائل تصمیم گیری چندمعیاره، می توان از [[روش تصمیم گیری چندمعیاره OPA]] <ref>{{Cite journal|last=Ataei|first=Younes|last2=Mahmoudi|first2=Amin|last3=Feylizadeh|first3=Mohammad Reza|last4=Li|first4=Deng-Feng|date=2020|title=Ordinal Priority Approach (OPA) in Multiple Attribute Decision-Making|url=http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2019.105893|journal=Applied Soft Computing|volume=86|pages=105893|doi=10.1016/j.asoc.2019.105893|issn=1568-4946}}</ref> و [[فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی]] استفاده نمود.
پس با این اوصاف ارتباط تنگاتنگ برنامه ریزی استراتژیک در تصمیم گیری‌های چند معیاره کاملاً واضح است. البته برخی از صاحب نظران این دو مقوله را از هم جدا فرض کرده و ابراز می‌کنند که برنامه ریزی استراتژیک، در سطح تعیین و مشخص نمودن راه و مسیر پیش روی سازمان یا شرکت بکار می‌رود در حالی که [[تصمیم گیری چند معیاره]]، برای اتخاذ تصمیم مناسب و بهینه از مسائل (اغلب) کوتاه مدت سازمان بکار می‌رود.
 
۱۶۹

ویرایش