آسیابک (قطعه خودرو): تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب
جز (آسیابک کلاچ)
 
(برچسب)
{{بدون منبع}}
قطعه ایقطعه‌ای است سیاه رنگ از جنس ذغال(کربن)که در سیستم کلاچ مورد استفاده قرار می گرفتمی‌گرفت .
این قطعه از یک طرف با دوشاخ کلاچ واز طرف دیگر با فنرهای خورشیدی دیسک کلاچ برخورد دارد،کارایی آن برای ایجاد یک تکیه گاه مناسب و دوار بین دوشاخ و خورشیدیهاست.
البته دیگر از آن استفاده نمی شودنمی‌شود و به جای آن از بلبرینگ کف گرد استفاده می شودمی‌شود.