تفاوت میان نسخه‌های «عصب بینایی»

۱٬۱۹۹ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ سال پیش
عصب بینایی {{به انگلیسی | Optic nerve}} دومین زوج از [[اعصاب مغزی]] است.از دیدگاه [[بافت شناسی]]<ref>Histology</ref>،لایه هشتم [[شبکیه]] معادل لایه سلول های گانگلیون<ref>Layer of ganglion cells</ref> است.لایه سلول های گانگلیونی،حاوی جسم سلولی سلول های گانگلیونی است<ref>نراقى،محمد على؛حاجى حسينى،داود.ص 238</ref>.[[آکسون]] این سلول ها که در لایه نهم شبکیه قرار دارند،عصب بینایی یا عصب اپتیک را می سارند.
==مسیر بینایی==
مسیر عصبی بینایی به طرف نواحی فوقانی [[مغز]] و یا قسمت های پایین تر مغز است.یک عصب بینایی حاوی حدود یک میلیون آکسون است.فیبرهای نیمه بینی از هر دو شبکیه،در ناحیه کیاسمای بینایی(Optic chiasma) تقاطع می کنند و به طرف مقابل می روند و به فیبرهای نیمه گیجگاهی(تمپورال) همان طرف می پیوندند و بدین ترتیب،راه بینایی(Optic tract) را در هر طرف ایجاد می کنند.نسبت رشته های متقاطع به غیرمتقاطع، 53 به 47 بوده و تعداد سلول های گانگلیونی نیمه بینی(نازال) شبکیه بیشتر است<ref>میناگر،علیرضا و وثوق آزاد، ژاک.ص 479</ref>.
 
اکثر فیبرهای راه بینایی(حدود 90%) جهت انتقال پیام ها به قشر بینایی،ابتدا وارد هسته زانویی خارجی<ref>Lateral geniculate nucleus </ref> [[تالاموس]] می گردند.بقیه فیبرها به بخش های پایین تر مغز وارد می شوند.
 
==قشر بینایی==
دو ناحیه قشری بینایی وجود دارد که عبارتنداز: