تفاوت میان نسخه‌های «تار عصبی»

۲۸ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ سال پیش
(ویرایش جزیی)
دراین گونه تارها، به فاصله هر یک تا دو میلی متر، تار عصبی فاقد پوشش میلینی است که به آن [[گره رانویه]] گویند.
 
==انواع تار عصبی در عصب محیطی==
هر [[عصب محیطی]] ممکن است شامل سهیک گروهیا تارترکیبی از تارهای عصبی استذیل باشد:
*تارهای عصبی حسی
*تارهای عصبی حرکتی
*تارهای عصبی سمپاتیکخودکار
===اجزای تار عصبی در عصب محیطی===
مجموعه تارها یا فیبرهای عصبی یک عصب محیطی را ایجاد می کنند و هر تار عصبی محیطی خود از قسمت های زیر تشکیل می گردد:
*آکسون
*غلاف میلین که ممکن است در بعضی از تارها وجود نداشته باشد.
*غلاف شوان که از سلول های شوان تشکیل شده است که به این غلاف نورولم یا نورولما نیز گفته می شود.
*لوله یا غلاف [[اندونوریوم]]
 
==تقسیم بندی عمومی تارهای عصبی محیطی==
فیبرهای عصبی محیطی،بر اساس قطر شامل سه گروه هستند: