تفاوت میان نسخه‌های «ایزوتوپ پایدار»

بدون خلاصه ویرایش
{{منبع}}
 
'''ایزوتوپ پایدار''' (stable isotope) [[ایزوتوپ]]های شیمیایی غیر رادیواکتیو هستند. ایزوتوپهای پایدار یک [[عنصر شیمیایی]] ویژگیهای شیمیایی یکسانی دارند و در نتیجه رفتار یکسانی از خود نشان می‌دهند.با این تعریف 256 ایزوتایپ شناخته شده از 80 عنصر که یک یا چند هسته پایدار دارند وجود دارد.از این 80 80 عنصر 26 تای ان ها فقط یک ایزوتایپ پایدار دارند که به ان ها مونوایزوتایپ می گویند و بقیه بیش از یک ایزوتایپ دارند.قلع 10 ایزوتلیپ دارد.
''''''خصوصیات ایزوتایپ های پایدار'''
ایزوتایپ های مختلف از یک عنصر یکسان خصوصیات شیمیایی تقزیبا یکسانی دارند.بنابراین رفتار های زیستی یکسانی خواهند داشت.
کاربر ناشناس