تفاوت میان نسخه‌های «یشت»

۷۵۷ بایت اضافه‌شده ،  ۹ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
جز (پاک‌سازی فاصله‌های مجازی زائد)
'''یَشت‌''' از نظر لغوی هم ریشه با کلمهٔ [[یسن]] است و معنی تحت اللفظی آن نیز پرستش و نیایش است. یشت ها سرودهایی هستند که عموماٌ به ستایش خدایان قدیم ایرانی مانند [[مهر]]، [[ناهید]] و [[تیشتر]] و غیره اختصاص دارند. <ref> تفضلی، احمد، ص ۴۴</ref>
'''یَشت‌''' و در اوستا ''یشتی'' ، نام بخشی از کتابِ [[اوستا]]، کتاب دینی [[زرتشتی]]ان است.
یَشتدر بمعنیِ[[اوستا]] ستایش'''یشت''' و، نیایشنام وبخشی پرستشاز وکتابِ [[اوستا]]، کتاب دینی فدیه[[زرتشتی]]ان است. ''یشتن'' در زبانِ پهلوی، بمعنای ستودن و عبادت کردن است. در اوستا، بیست و یک۲۱ یشت و به نامهای گونهنام‌های گونگونه‌گون وجود دارد و در آنها عناصرِ مهم از دیدگاهِ [[مزدیسنا]] ستوده می‌شوند.
 
موضوع یشت‌ها، سرودها و گفته‌های بسیار کهن و حماسه‌هایی در ستایش [[ایزدان]] است و عبارتند از:
یَشت بمعنیِ ستایش و نیایش و پرستش و فدیه است. ''یشتن'' در زبانِ پهلوی، بمعنای ستودن و عبادت کردن است. در اوستا، بیست و یک یشت و به نامهای گونه گون وجود دارد و در آنها عناصرِ مهم از دیدگاهِ [[مزدیسنا]] ستوده می‌شوند.
* [[اورمزدیشت]]
* اَمِشَ سپنتَه ([[هفتن یشت]])
* [[خورداد یشت]]
* [[آبان یشت]]
* [[خورشید یشت]]
* [[ماه یشت]]
* [[تیر یشت]]
* [[رشن یشت]]
* [[فروردین یشت]]
* [[رام یشت]]
* [[ارد یشت]]
* [[ونند یشت]]
* [[اشتاد یشت]]
* [[وَرَهرام‌یشت]]
* [[اردیبهشت یشت]]
* [[مهریشت]]
*[[زامیاد یشت]]
* [[هوم‌یشت]]
* [[سروش یشت]]
 
<ref> تفضلی، احمد، ص ۱۶۴</ref>
موضوع یشت‌ها، سرودها و گفته‌های بسیار کهن و حماسه‌هایی در ستایش [[ایزدان]] است و عبارتند از [[اورمزدیشت]]، اَمِشَ سپنتَه ([[هفتن یشت]])، [[خورداد یشت]]، [[آبان یشت]]، [[خورشید یشت]]، [[ماه یشت]]، [[تیر یشت]]، [[رشن یشت]]، [[فروردین یشت]]، [[رام یشت]]، [[ارد یشت]]، [[ونند یشت]]، [[اشتاد یشت]]، [[وَرَهرام‌یشت]]، [[اردیبهشت یشت]]، [[مهریشت]]، [[زامیاد یشت]]، [[هوم‌یشت]] و [[سروش یشت]] است.
 
 
== منابع ==
 
* '''یشتها''' ، جلد اول، ترجمه و تفسیر [[ابراهیم پورداوود]]
 
== جستارهای وابسته ==
* [[وزن یشت‌ها]]
 
[[رده:ادبیات فارسی میانه]]
[[رده:دین زرتشت]]
[[رده:ادبیات زرتشتی]]
[[رده:اوستا]]
 
 
==پانویس==
{{پانویس}}
 
==منابع==
* '''یشتهایشت‌ها''' ، جلد اول، ترجمه و تفسیر [[ابراهیم پورداوود]]
* تفضلی، احمد، و به کوشش آموزگار، ژاله. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام. تهران: انتشارات سخن، ۱۳۷۶ ISBN 964-5983-14-2
 
{{آیین زرتشتی}}
{{متون پارسی میانه}}
 
 
 
 
[[de:Yasht]]