تفاوت میان نسخه‌های «نورون حرکتی بتا»

(صفحه‌ای جدید با 'نورون حرکتی بتا {{به انگلیسی | Beta motor neuron}} یک نوع نورون حرکتی تحتانی است که به فیب...' ایجاد کرد)
 
 
==منابع==
*نراقى،محمد على؛حاجى حسينى، داود.ترجمه: نوروآناتومى W.C. Wongck.انتشارات جعفرى.
*برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.چاپ اول.بهار 1385.شابک:8-7688-06-964
{{چپ‌چین}}
* Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition.Churchill Livingstone. ISBN: 0-443-04177-6
 
{{پایان چپ‌چین}}
 
[[en:Beta motor neuron]]