تفاوت میان نسخه‌های «مقدار ماده»

جز
- {{در دست ویرایش}}
جز (+ {{خرد}})
جز (- {{در دست ویرایش}})
{{در دست ویرایش ۲|ماه=اوت|روز=۳|سال=۲۰۱۰|چند = ۲}}{{Nobots}}
'''مقدار ماده'''، کمیتی است که بیان‌کنندهٔ حجم یک مجموعه از ذرات بنیادی مانند اتم‌ها، مولکول‌ها و الکترون‌ها است. مقدار ماده با تعداد ذرات بنیادی موجود در ماده متناسب است.