تفاوت میان نسخه‌های «مدیریت شهری»

۹۹۳ بایت حذف‌شده ،  ۱۰ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
(تعییرات 91.184.75.158 به نسخهٔ 3549209 213.207.221.160 واگردانده شد.)
== تعاريف ==
 
مديريت شهری به زبان ساده تمامی مراحل پياده سازی مديريت در کالبد و اجتماع شهر است. شهر به عنوان پيچيده ترين مصنوع بشر نيازمند به مديريتی با دارا بودن طيفی از ادراک از اين پيچيدگی ها است.
براي درک و فهم مفهوم مديريت شهري شناسايي بخش هاي اين ترکيب داراي اهميت ويژه اي است . مديريت را فراگرد به کارگيري موثر و کارآمد منابع انساني و مادي بر مبناي يک نظام ارزشي پذيرفته شدن است که از طريق برنامه ريزي , سازمان دهي, بسيج منابع و امکانات , هدايت و کنترل عمليات براي دستيابي به اهداف تعيين شده , صورت مي گيرد.]مباني سازمان و مديريت ,رضائيان,8‍[
 
 
از طرفي عده اي شهر را پيچيده ترين مخلوق حال حاضر بشر مي دانند که درآن انسان ها , ابزارهاي دست ساز بشر , محيط زيست محيطي را ساخته است که ايجاد کننده کنش ها و واکنش هاي متعدد و چند جانبه است . به نحوي که انسان هم از آن اثر گرفته و هم بر آن اثر مي گذارد . مطالعات دقيق تر اين محيط با ديد سيستمي و شناخت آثار کل بر جزء و جزئ بر کل نيز به نحوي ناقص بوده و محيط شهر از قواعد و قوانين غير خطي پي روي مي نمايد.
 
معيار هاي شناسايي شهر از گونه هاي غير خود به طور معمول , ميزان جمعيت, شغل غالب مردم ساکن , وجود شهرداري و مواردي اينگونه بوده است . امروزه ، شهرها از دو جنبه اهميت يافته ‌اند : يکي بعنوان مرکز تجمع گروه عظيمي از مردم ، ديگري بعنوان عمده ترين بازيگر نقش اقتصادي ، در کل اقتصاد ملي . از اينرو ، بايد به مسائل و مشکلات آنها ، توجه بيشتر و دقيق تر کرد . زيرا ، در حالتي که برنامه ريزي دقيق و درست ، سبب رشد اقتصادي ، تثبيت سياسي و افزايش مشارکت شهروندان درامور شهرها مي‌گردد ، شکست در حل مشکلات و مسائل شهري ، سبب رکود اقتصادي ، نارضايتي‌ هاي اجتماعي و سياسي ، فقر ، بيکاري و تخريب محيط زيست خواهد شد . [سعيدنيا ، 1383 ، صص 20 الي 39]
۱۱۹

ویرایش