تفاوت میان نسخه‌های «گروه مدیریت شیء»

بدون خلاصه ویرایش
 
در 2007 [[مدل انگیزش تجاری]] {{انگلیسی|Buisiness Motivation Model}} به عنوان استاندارد در OMG پذیرفته شد. BMM یک فرامدل است که فرهنگ لغاتی برای [[مدیریت سازمان]] (Corporate Governance) و [[برنامه ریزی راهبردی]](Strategic Planning) دارد و به طور ویژه برای فعالیتهای مدیریت و نظارت، رعایت مقررات، برنامه ریزی راهبردی و [[تغییرشکل کسب وکار]] (Business Transformaton) کاربرد دارد.
 
==محصولات==
===معماری کارگزاردرخواست شی مشترک(CORBA)===
از زمان تاسیس OMG آغاز به ایجاد استاندارد اولیه [[معماری کارگزاردرخواست شی مشترک]]{{انگلیسی|Common Object Request Broker Architecture}} یا CORBA نمود که در سال 1991 پدیدار شد. تا تاریخ 12 آگوست 2010 آخرین نسخه آن 3.1 است. OMG در کنار CORBA استانداردهایی نیز برای تطبیق CORBA با سیستمهای تعبیه شده و بی درنگ ایجاد نموده است.
 
===سرویس توزیع داده===
[[سرویس توزیع داده]] {{انگلیسی|Data Distribution Service}} برای سیستمهای بی درنگ مشخصات یک میان افزار انتشار/اشتراک برای سیستم های توزیع یافته است