تفاوت میان نسخه‌های «گروه مدیریت شیء»

===سرویس توزیع داده(DDS)===
[[سرویس توزیع داده]] {{انگلیسی|Data Distribution Service}} برای سیستمهای بی درنگ مشخصات یک میان افزار انتشار/اشتراک برای سیستم های توزیع یافته است
===معماری بر پایه مدل===
===مدرن سازی برپایه معماری===
===مدلهای دامنه ای===
 
==منابع==