تفاوت میان نسخه‌های «گروه مدیریت شیء»

=== سرویس توزیع داده(DDS) ===
[[سرویس توزیع داده]] {{انگلیسی|Data Distribution Service}} برای سیستمهای بی درنگ مشخصات یک میان افزار انتشار/اشتراک برای سیستم های توزیع یافته است
=== معماری بر پایه مدل گرا===
 
===مدرن سازی برپایه معماری===
=== مدلهای دامنه ای ===