تفاوت میان نسخه‌های «گروه مدیریت شیء»

 
=== مدلهای دامنه ای ===
*مدلهای تجاری : OMG گروهی از استانداردهای مربوط به مدلسازی تجاری را مدیریت می کند. این مدلها شامل [[نمادگذاری مدلسازی فرایندهای تجاری]] (BPMN)، مدل انگیزش تجاری(BMM) و [[معناشناسی واژگان کسب و کار و قوانین کسب و کار]] (SBVR) می شود.
* عمودی ها : پیشرفت قابل ملاحظه ای نیز در زمینه استانداردهای عمودی مدلگرا در موارد بهداشت، امور مالی، مخابرات، تولید، رادیوی نرم افزاری، ارتباطات سیستمهای فضایی و زمینی و چندین حیطه فناوری دیگر صورت گرفته است.
 
== منابع ==