تفاوت میان نسخه‌های «تماس عصبی-ماهیچه‌ای»

جزیی
جز (تماس عصبی عضلانی به تماس عصبی ماهیچه‌ای منتقل شد: ماهیچه به جای عضله)
(جزیی)
تماس عصبی ماهیچه‌ای یا عضلانی {{انگلیسی | Neuromuscular junction}} ناحیه ای است که هر صفحه انتهایی<ref>End plate
</ref> منشعب از [[نورون حرکتی تحتانی]]<ref>Lower motor neuron
</ref> با هر یک از فیبرهای عضله اسکلتی ایجاد می کند.نورون های حرکتی آلفا که در واحدهای حرکتی عضلات شرکت می کنند،دستور نهایی [[دستگاه عصبی]] را جهت ایجاد انقباض عضلانی صادر می کنند.نورون های حرکتی تحتانی در انتهای مسیر خود که به عضلات اسکلتی ختم می شوند،منشعب شده و با ایجاد صفحه انتهایی در هر فیبر عضلانی [[واحد حرکتی]] مربوطه،پیام های عصبی را به عضلات بدن جهت عمل حرکتی منتقل می کنند.
</ref> در فیبر عضلانی می گردد.
 
== بیماری های تماس عصبی عضلانیماهیچه‌ای ==
بعضی از بیماری های عصبی عضلانیماهیچه‌ای(نوروماسکولار)به علت اختلال در ناحیه تماس عصبی عضلانیماهیچه‌ای ایجاد می شوند.کاهش میزان استیل کولین به علت اشکال در آزاد کردن آن،اختلال در ساختمان طبیعی چین های پس سیناپسی(از نظر عمق و تعداد) و خرابی گیرنده های استیل کولین از جمله عوامل ایجاد بیماری های مریوط به ناحیه تماس عصبی عضلانی محسوب می شوند.بیماری های میاستنی به دلیل اختلال در ناحیه تماس عصبی عضلانی ایجاد می شوند.ضعف عضلانی و خستگی زودرس در عضلات اسکلتی از علایم مهم این بیماری ها بوده که گاهی یک قسمت از بدن و یا می تواند چندین ناحیه از عضلات فرد را درگیر نماید.[[میاستنی گراویس]] از جمله بیماری های تماس عصبی عضلانی است.
 
== پانویس ==