تفاوت میان نسخه‌های «دامنه سطح‌بالای عمومی جغرافیایی»

* [[دامنه سطح بالای عمومی]]
* [[دامنه سطح بالای ضمانت شده]]
* [[دامنه سطح بالای پیشنهاد شده]]
 
=== منابع ===
* ترجمه بوسیله [http://www.topdomain.ir نخستین وب سایت فارسی در زمینه دامنه‌های اینترنتی]
{{Reflist}}