اثبات مفهوم: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب
جزبدون خلاصۀ ویرایش
(برچسب)
{{بدون منبع}}
شاهد مثال (به لاتین [http://en.wikipedia.org/wiki/Proof_of_concept Proof of Concept]) نمونه‌ای است که صرفاً برای اثبات وجود یا امکان‌پذیری چیزی آورده می‌شود. از آنجایی که هدف چنین شاهدی تنها بیان امکان وجود یا انجام امری است، شاهد مثال اغلب بهینه نیست، و می‌توان با دقّت بیشتر شواهد مناسبتری را پیدا کرد.
 
[[en:Proof of Concept]]