تفاوت میان نسخه‌های «قوس (معماری)»

رده. فارسی‌سازی حروف
جز (به وبلاگها لینک ندهید!)
(رده. فارسی‌سازی حروف)
در گنبدسازی چَفد [[قوس]] یا جسمی است منحنی شکل برای پوششی که دهانه آن از عمق آن بیشتر باشد.
چَفد ([[قوس]]) :
قوس جسمي است منحني شكل براي پوششي كه دهانة آن از عمق آن بيشتر باشد.
 
'''قسمتهايقسمتهای مختلف يكیک چفد عبارتند از:'''
 
- تيزةتیزه قوس: به رأس قوس و بالاترينبالاترین نقطةنقطه قوس گفته مي‌شودمی‌شود.
'''قسمتهاي مختلف يك چفد عبارتند از:'''
 
- افریز: به دهانه قوس گویند، فاصله بین دو پاکار.
- تيزة قوس: به رأس قوس و بالاترين نقطة قوس گفته مي‌شود.
 
- افريزافراز: به دهانةخیز قوس گويند،گفته فاصلةمی‌شود، بينفاصله دوبین پاكارپاکار تا تیزه.
 
- شکرگاه: به زاویه 22.5 درجه قوس شکرگاه گفته می‌شود، اولین شکافتها و خرابی‌ها در این نقطه مشخص می‌شود، در شکرگاه بیشترین نیروی رانشی را داریم.
- افراز: به خيز قوس گفته مي‌شود، فاصلة بين پاكار تا تيزه.
 
- ایوارگاه: به زاویه 67.5 درجه قوس ایوارگاه می‌گویند، ایوارگاه نقطه ای است که بیشترین نیروی فشاری قوس را داریم.
- شكرگاه: به زاوية 22.5 درجة قوس شكرگاه گفته مي‌شود، اولين شكافتها و خرابي‌ها در اين نقطه مشخص مي‌شود، در شكرگاه بيشترين نيروي رانشي را داريم.
 
- شانه: به فاصله بین شکرگاه تا ایوارگاه شانه می‌گوییم.
- ايوارگاه: به زاوية 67.5 درجة قوس ايوارگاه مي‌گويند، ايوارگاه نقطه اي است كه بيشترين نيروي فشاري قوس را داريم.
 
- بالِنج يایا كُنالهکناله: به بخش ميانمیان پاكارپاکار تا شكرگاهشکرگاه را گويندگویند.
- شانه: به فاصلة بين شكرگاه تا ايوارگاه شانة مي‌گوييم.
 
- پاكارپاکار: به پايپای چفد گويند،گویند، جاييجایی كهکه قوس از آنجا شروع مي‌شودمی‌شود.
- بالِنج يا كُناله: به بخش ميان پاكار تا شكرگاه را گويند.
 
 
- پاكار: به پاي چفد گويند، جايي كه قوس از آنجا شروع مي‌شود.
{{ناقص}}
 
[[رده:معماری]]
۱۴۹٬۵۳۲

ویرایش