سخن و سخنوران: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(فارسی سازی ارقام)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
'''سخن و سخنوران'''، کتابی است نوشتۀ [[بدیع‌الزمان فروزانفر]] در شرح احوال و نقد و سنجش آثار ۵۵ تن نامورترین شاعران پارسی‌گوی[[پارسی‌گو]]ی قرن‌های سوم تا ششم هجری. سخن و سخنوران اولین بار در سال‌های ۱۳۰۸ و ۱۳۱۲ در [[تهران]] به چاپ رسیده است. اینفهرست کتابعنوان درفصل‌های ۵۵ فصل سامانکتاب یافتهچنین است:
* ۱.[[ حنظله بادغیسی]]
* ۲. [[ابوسلیک]]
* ۳. [[ شهید بلخی|ابوالحسن شهید بن حسین بلخی]]
* ۴. [[رودکی سمرقندی|ابوعبدالله جعفر بن محمد [[رودکی سمرقندی]]
* ۵. [[ابوشکور بلخی]]
* ۶. ابوعبدالله محمد بن صالح ولواجی
۱۶۸

ویرایش