تفاوت میان نسخه‌های «روان‌شناسی صنعتی و سازمانی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ویرایش Farakav (بحث) واگردانده شد به آخرین تغییری که 78.39.192.131 انجام داده بود)
 
در این رشته بیش از دو واحد کارآموزی و چهار واحد پایان نامه، در نظر گرفته شده است، که به نظر می رسد، البته، پاسخگوی نیاز دانشجویان برای آشنایی با محیط های سازمانی و انجام پژوهش عینی نبوده است و متاسفانه مشاهده می شود برخی از اساتید هم کمترین نقش را در یاری رسانی و تعامل موثر با دانشجویان در این زمینه ها دارند و در پایان همه چیز با یک گزارش کارآموزی و یک نمره در کارنامه تمام می شود!! و البته نمره بسیار مهمتر است!!!''']http://siop64.blogfa.com
 
ميزان آشنايي مديران ايراني بادانش روان شناسي صنعتي وسازماني
 
اثرات مثبت بكارگيري دانش روان شناسي صنعتي وسازماني درارتقاء رضايت ايمني وكارايي پرسنل بركسي پوشيده نمي باشد مطالعه اي كه در سال 1387 توسط سه محقق روان شناسي صنعتي وسازماني به نامهاي دكترعلي مهداد حميدرضا موسويون ومهردادرضا پورانجام شد نشان داد تنها چهاردرصد از مديران جامعه صنعتي ايران كه از بيش از 100 كارخانه انتخاب شده اند اين دانش را مي شناسند وتنها نيمي از آنها ازروان شناسان صنعتي وسازماني بهره مي برند بزرگترين مشكل در توسعه اين رشته را مي توان موارد زير دانست :
نبود آزمايشگاههاي تخصصي جهت توليدعلم وبومي سازي آن
نبود تحقيقات ملي درحوزه روابط كار
نبود متخصصان جوان ومرتبط با رشته (متاسفانه بسياري از فارغ التحصيلان روان شناسي عمومي خودرا روان شناس صنعتي معرفي مي كنند )
توسعه كمي سريع رشته دربسياري ازدانشگاهها
نبود محيط هاي كارآموزي جهت دانشجويان
عدم تبليع ومعرفي نظام مند رشته
قديمي بودن برخي كتابهاي مورد تدريس
عدم اتفاق نظراساتيد بزرگ اين رشته
به همين دليل بسياري از فارغ التحصيلان اين رشته متاسفانه درايران بيكار مي باشند
اين در حالي است كه به نقل از پرفسوراسپكتور دانش روان شناسي صنعتي وسازماني پركاربرترين رشته علوم انساني است و97 درصدازفارغ التحصيلان رشته بكار مشغول مي شوند. به اميدتوسعه روان شناسي صنعتي وسازماني كه شانه اي است برزلف پريشان سازمانها
کاربر ناشناس