باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
براي ادامه تحصيلات به شهر اردبيل رفت و ادبيات را در آنجا خواند.<br />
براي تحصيلات تكميلي به شهر قم مهاجرت نمود.<br />
از اساتيد ايشان مي توان از آيت الله بروجردي،‌امام خميني،‌آيت الله مشكيني نام برد.<br />
===== فعاليت هاي قبل از انقلاب =====<br />
سيد يونس عرفاني با تحصيل در حوزه علميه قم با بسياري از بزرگان آشنا شد. روابط عمومي بالا و تعاملات اجتماعي از او چهره اي دوست داشتنس و ماندگار به جا گذاشته است.<br />
دوستي و ارتباط با علما و روحانيون ايراني و خارجي كه در شهر قم تحصيل و يا تردد مي كردند باعث شناخته شدن آيت الله عرفاني در بيشتر ممالك اسلامي شد. سخنراني در دانشگاه الازهر مصر و مباحثه با علما و روحانيون شيعه و اهل تسنن از او چهره اي تقريبي به يادگار گذاشته است. <br />
همراهي و همكاري با امام موسي صدر رهبر شيعيان لبنان و رهبر جنبش امل اسلامي،‌شركت در موتمرهاي اسلامي كشورهاي سوريه،‌پاكستان،عراق، مصر و ديگر فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي ايشان در كارنامه ايشان قبل از انقلاب اسلامي ثبت است.
۳۰

ویرایش