باز کردن منو اصلی

تغییرات

فارسی سازی ارقام
 
==آمار==
رشد اقتصادی گروه‌های شاخصی از کشورهای جهان بر حسب درصد:<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/AR2007.pdf| عنوان = OPEC in the world economy| تاریخ بازدید = ۸ سپتامبر ۲۰۱۰| نویسنده = Ulunma Angela Agoawike| اثر = opec Annual report| ناشر = Organization of the Petroleum Exporting Countries Public Relations and Information Department| صفحه = ۵| زبان = انگلیسی}}</ref>
===سال ۲۰۰۷===
<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/AR2009.pdf| عنوان = OPEC in the world economy| تاریخ بازدید = ۸ سپتامبر ۲۰۱۰| نویسنده = Ulunma Angela Agoawike| اثر = opec Annual report| ناشر = Organization of the Petroleum Exporting Countries Public Relations and Information Department| صفحه =صفحه ۰| زبان = انگلیسی}}</ref>
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- style="background:#cccccc"
!
! [[سازمان همکاری اقتصادی و توسعه]]
! [[کشورهای در حال توسعه]]
! [[چین]]
|-
|[[۲۰۰۴ (میلادی)|۲۰۰۴]]
|
|
|
|
|
|
|
|-
|[[۲۰۰۵ (میلادی)|۲۰۰۵]]
|
|
|
|
|
|
|
|-
|[[۲۰۰۶ (میلادی)|۲۰۰۶]]
|
|
|
|
|
|
|
|-
|[[۲۰۰۷ (میلادی)|۲۰۰۷]]
|۲٫۷
|۶٫۶
|۱۱٫۴
|-
|[[۲۰۰۸ (میلادی)|۲۰۰۸]]
|۰٫۶
|۵٫۱
|-
|[[۲۰۰۹ (میلادی)|۲۰۰۹]]
|۳٫۴-
|۱٫۵
|۰٫۸-
|۲٫۳
|۱٫۱
|۸٫۷
|}
 
<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/AR2007.pdf| عنوان = OPEC in the world economy| تاریخ بازدید = ۸ سپتامبر ۲۰۱۰| نویسنده = Ulunma Angela Agoawike| اثر = opec Annual report| ناشر = Organization of the Petroleum Exporting Countries Public Relations and Information Department| صفحه = ۵| زبان = انگلیسی}}</ref>
 
== یادداشت‌ها ==